Gümrük Ve Ticaret Bakanlığınca Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete'de Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No:1) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ uyarınca, 4458 sayılı Kanuna göre gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler dâhil olmak üzere, Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, bu Tebliğ kapsamında Elektronik Tebligat Sisteminden yararlanabileceklerdir.

Bu Tebliğ kapsamında tebliği gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı teknik alt yapısı kullanılarak tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir.

Elektronik imzalı tebligat, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılır

Zorunlu veya isteğe bağlı Elektronik Tebligat Sistemine dâhil olanların Tebliğde sayılan durumlar dışında Elektronik Tebligat Sisteminden çıkmaları mümkün değildir.

Bu Tebliğ, 1 Şubat 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliğ’e linkten ulaşabilirsiniz: https://www.altancetin.com.tr/upload/elektronik-tebligat.pdf

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi