Gümrük Ve Ticaret Bakanlığınca Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete'de Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No:1) yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ uyarınca, 4458 sayılı Kanuna göre gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler dâhil olmak üzere, Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu ge…

Devamını Oku

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı.

8/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi yeniden düzenlenerek getirilen vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Vergiye uyumlu; a) Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyl…

Devamını Oku

Mükelleflerin Kira Gelirlerine Uygulanan %25’lik Götürü Gider Oranı %15’e Düşürülmüştür.

01 Ocak 2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Giderler” başlıklı 74/3 maddesinde yapılan değişiklik ile gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının %25'i oranında uygulanmakta olan göt…

Devamını Oku

7061 Sayılı Kanun (Torba Kanun) Yürürlüğe Girdi.

7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 7061 Sayılı Kanun ile vergi mevzuatında yapılan bazı önemli değişikliklere başlıklar halinde aşağıda değinilmiştir. 1) Mükelleflerin Kira Gelirlerine Uygula…

Devamını Oku

Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı Değiştirilmiştir.

Konu: Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı Değiştirilmiştir. 27 Eylül 2017 Tarih ve 30193 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği İle Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün…

Devamını Oku

Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Yapılan Bazı Düzenlemeler Yürürlüğe Girmiştir.

1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de “7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. Kanun ile ülke sanayisinin canlanması, yerli ve yabancı yatırımcılar için yeni sanayi alanları oluşturulmas…

Devamını Oku

Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Konut ve İş Yeri Teslimlerine İlişkin KDV İstisna Uygulaması İle İlgili Açıklamaların Yer Aldığı Tebliğ Yayımlandı.

5 Mayıs 2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmi Gazete’de; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B) kısmının 11’inci bölümünden sonra gelmek üzere Türkiye’de ikamet etmeyenlere konut ve iş yeri teslimlerine ilişkin KDV istisna uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 12 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Tebliği yayımlandı…

Devamını Oku

SGK Teşvikinden Yararlanmak İçin Sigortalının İşe Girdiği Tarihten En Az Bir Gün Önce Türkiye İş Kurumuna Kayıtlı İşsiz Olması Gerekmektedir.

SGK Teşvikinden Yararlanmak İçin Sigortalının İşe Girdiği Tarihten En Az Bir Gün Önce Türkiye İş Kurumuna Kayıtlı İşsiz Olması Gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılan 21 Nisan 2017 tarihli duyuruya aşağıda yer verilmiştir. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı İŞVERENLERE ÖNEMLE DUYURULUR Kurumumuzca 2017 yılı Ocak ve Şubat …

Devamını Oku

SGK Teşvikinden Yararlanmak İçin Sigortalının İşe Girdiği Tarihten En Az Bir Gün Önce Türkiye İş Kurumuna Kayıtlı İşsiz Olması Gerekmektedir.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı İŞVERENLERE ÖNEMLE DUYURULUR Kurumumuzca 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin işe giriş bildirge sayılarında yapılan incelemelerde, işe giriş bildirgesi sayısının önemli ölçüde arttı…

Devamını Oku