Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Konut ve İş Yeri Teslimlerine İlişkin KDV İstisna Uygulaması İle İlgili Açıklamaların Yer Aldığı Tebliğ Yayımlandı.

5 Mayıs 2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmi Gazete’de; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B) kısmının 11’inci bölümünden sonra gelmek üzere Türkiye’de ikamet etmeyenlere konut ve iş yeri teslimlerine ilişkin KDV istisna uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 12 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Tebliği yayımlandı.  

Söz konusu Tebliğ ile yapılan açıklamalar aşağıdaki linkteki çalışmamızda özetlenmektedir.

http://www.altancetin.com.tr/upload/konut-veya-isyeri-teslimlerinde-kdv-istisnasi.docx

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/node/122104/pdf